Wymagania dotyczące Praktyk/staży w Hotelarstwie i Turystyce

Wymagania dotyczące Praktyk/staży w Hotelarstwie i Turystyce

Aby upewnić się, że będziesz w stanie pomyślnie ukończyć praktyki lub staż w hotelarstwie i turystyce w USA, poniżej przedstawiamy krótką listę wymagań, które należy spełnić:

Kandydaci powinni władać bez problemu w języku angielskim, tak aby skutecznie współpracować w środowisku anglojęzycznym. Zgodnie z rozpoządzeniem rządu USA, kandydaci powinni być również zapisani do instytucji policealnej lub odbyć studia. Konieczne jest ukończenie co najmniej 1 semestru w placówce policealnej. Ostatnim wymogiem jest przedstawienie, że posiada się wystarczające środki pienieżne na pokrycie całego pobytu w USA, przy czym minimalny wymóg to 1000 USD miesięcznie. Jednak ze wględu na fakt, że stanowiska w hotelach są odpłatne, zazwyczaj wynagrodzenie pokrywa tę kwotę w całości. W przypadku stanowisk płatnych wymagane środki zmniejszają się o kwotę równą wynagrodzeniu, które otrzymasz w trakcie trwania praktyk lub stażu.

Dziedzina Hotelarstwa i Turystyki dla praktyk i staży

Na stanowisko w USA należy wybrać dziedzinę w której aktualnie studiujesz. Lub w przypadku stażu wymagane jest stanowisko w którym posiadasz już znaczące doświadczenie. Na przykład, jeśli interesuje Cię stanowisko w hotelarstwie lub turystyce w USA, należy mieć ukończone studia lub aktualnie studiować na wydziale hotelarsko-turystycznym lub posiadać doświadczenie w branży hotelarsko-turystycznej. Oferujemy poniższe stanowiska w hotelarstwie i turystyce:

  • Front office
  • Back office
  • Turystyka
  • Food and Beverage
  • Kulinarne

Kliknij tutaj, aby znaleźć listę naszych aktualnych ofert w hotelarstwie i turystyce

Praktyki/Staże w Hotelarstwie i Turystyce.

Możliwe jest odbycie praktyk lub staży w krótszym czasie (minimum 3 miesiące). Zalecamy jednak aby ubiegać się o stanowisko trwające co najmniej 6 miesięcy, ponieważ jest to preferowany czas trwania praktyk przez firmy, jak również łatwiej wówczs ubiegać się o wybrane stanowisko. Maksymalny czas trwania praktyki lub staży J1 w Stanach Zjednoczonych w branży hotelarskiej i turystycznej wynosi 12 miesięcy.

Możliwe jest przedłużenie pobytu w USA do maksymalnego czasu trwania programu. Jeśli przedłużenie zostanie zaakceptowane, uczestnik otrzyma nowy formularz DS-2019, który potwierdzi przedłużenie na danym stanowisku. Zalecamy jednak podjęcie wcześniej decyzji o planowanym czasie pobytu w USA. Wydłużenie czasu trwania pobytu w USA wiąże się z dodatkowymi kosztami ze względu na nowy formularz DS-2019, który będzie musiał zostać uzupełniony o nowe daty.

Jeśli szukasz więcej informacji na temat przedłużenia wizy J1, kliknij tutaj

Praktyki/Staże w Hotelarstwie i Turystyce

Wszystkie nasze stanowiska w Hotelastwie i Turystyce w USA są odpłatne. Jednak kwota wynagrodzenia zależna jest od konkretnego stanowiska na którym będziesz pracować, czas trwania praktyk lub staży w danej firmie, własnego doświadczenia zawodowego, jak i również zależne jest od samej firmy.

W Internships USA gwarantujemy naszym kandydatom wynagrodzenie w wysokości co najmniej 500 USD miesięcznie na stanowisku trwającym dłużej niż 6 miesięcy w branży Hotelarskiej i Turystycznej.

Większość stanowisk w branży Hotelarskiej i Turystycznej oferuje również inne korzyści, takie jak zakwaterowanie i wyżywienie. Jednak nie jest to zagwarantowane w przypadku każdej oferty, ponieważ różni się to w zależności od firmy. Wszystkie szczegóły związane z dodatkowymi benefitami zostaną omówione przed rozpoczęciem praktyk lub stażu.

€2300

3-6
Months

€2600

7-8
Months

€3100

9-12
Months

Jak ubiegać się o stanowisko w Hotelarstwie i Turystyce

Aby ubiegać się o stanowisko w Hotelarstwie i Turystyce w USA, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem naszej strony internetowej apply page. Po pomyślnym zgłoszeniu, osoba z naszego zespołu skontaktuje się z Tobą aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną przez Skype. Również skontaktujemy Cię z naszym partnerem programu, który przeprowadzi wstępną rozmowę.

Aby uzyskać więcej informacji o praktykach i stażach J1, kliknij tutaj