Dziedziny programu

Sektory, w których obecnie oferujemy amerykańskie staże i praktyki

MIASTA

Nasze osiągnięcia

Tutaj możesz przejrzeć niektóre statystyki dotyczące Internships USA

Studenci zagraniczni
Zorganizowane staże
Współpraca z firmami
Współpraca ze szkołami

BLOG